دانلود فیلم بچه های بادگیر The Windermere Children 2020 زیرنویس چسبیده

فیلم داستان ارتباط چند کودک با یکدیگر است و این که چگونه دوستی های جعلی در "ویندرمایر" به آینده ای مثمر ثمر تبدیل می شود ......