دانلود فیلم کانچارپالم C/O Kancherla Palem 2018 زیرنویس چسبیده

ماجرای فیلم تلفیقی از عشق و اعتقاد و زندگی های یک روستاست. در این بین داستان های عاشقانه زیادی روایت میشود که احساسات انسان ها را تحت تاثیر قرار میده...